Listopad 14, 2014 Aktualności 1 komentarz

Jak pewnie wiecie nadal nie ma ostatecznych wyników z Budżetu Obywatelskiego a tylko listy rankingowe z wynikami głosów i znane są kwoty projektów i pula pieniędzy jakie zostały zabezpieczone na zadania w dzielnicach i ogólnomiejskie. Większość zadań to zadania inwestycyjne przy których konieczna jest rozstrzygnięcie w przetargu wykonawcy. Co się stanie jeżeli kwota zadania będzie mniejsza niż obejmuje zadanie? Wiemy tylko że pieniędzmi będzie dysponował Prezydent Miasta dlatego na ostatniej w tej kadencji 50 sesji Rady Dzielnicy XIV radni z Czyżyn jednogłośnie zawnioskowali do Rady Miasta Krakowa o rewitalizację 2 parków na terenie Czyżyn a w szczególności Parku Lotników Polskich którego to projekt w Budżecie Obywatelskim cieszył się bardzo dużą popularnością (22 154 punkty i 6 miejsce w Krakowie).C:UsersKacperDesktopCzyżyny konkursmapyPark mapa projekt

Treść uchwały:

„Wnioskuje się o wprowadzenie do budżetu Krakowa na 2015 rok zadań polegających na rewitalizacji Parku Lotników Polskich (kwota ok. 1 mln zł) oraz Parku im. gen S. Skalskiego (kwota ok. 60 tys. zł) według zakresów wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego (zadania nr 75 i 29 w puli ogólnomiejskiej).”

P - kolorowa scieżka B

Uzasadnienie:

„Park Lotników Polskich jest miejscem posiadającym ogromne walory krajobrazowe. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy Czyżyn, ale całego Krakowa i turyści. Wymaga on jednak rozbudowy i remontu nawierzchni alejek spacerowych, rozbudowy oświetlenia, budowy miejsc parkingowych oraz toalet. Te inwestycje poprawią wygląd parku, jego funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. Warto odnotować, że ten projekt zajął 6 miejsce wśród zadań ogólnomiejskich, otrzymując 22 154 punkty. „

Cel projektu

Celem projektu jest rewitalizacja Parku Lotników Polskich, wraz z rozbudową i remontem nawierzchni alejek spacerowych, rozbudową oświetlenia, budową miejsc parkingowych oraz toalety.

Park LoIMG_20140825_160457tników Polskich to miejsce rekreacji i sportu mieszkańców Krakowa. Jest to przestrzeń o unikatowych walorach przyrodniczych i społecznych. Już w chwili obecnej Park stanowi miejsce spotkań i integracji amatorów zdrowego stylu życia. To właśnie w Parku Lotników Polskich można uprawiać jogging pod okiem wykwalifikowanych trenerów. To także przestrzeń aktywności, wymiany doświadczeń sportowców amatorów różnych dziedzin z terenu całego miasta. W ostatnich latach brak inwestycji w tym miejscu sprawił, że jest to teren zaniedbany co uniemożliwia wykorzystanie w pełni jego potencjału i walorów.

Konieczne jest przeprowadzenie rewitalizacji terenu położonego pomiędzy halą widowiskowo-sportową Kraków Arena, Akademią Wychowania Fizycznego, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Ogrodem Doświadczeń Stanisława Lema. Wymiana i poprawa nawierzchni alejek na obszarze całego parku, dobudowa oświetlenia w ciągach komunikacyjnych pomiędzy halą widowiskowo sportową a skwerem przy Akademii Wychowania Fizycznego oraz ciągiem pomiędzy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie a halą widowiskowo sportową Kraków Arena. Działania te znacznie poprawią wygląd parku, jego funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.

Lokalizacja parku ze względu na sąsiedztwo Akademii Wychowania Fizycznego oraz hali Kraków Arena, nadaje mu sportowy charakter. Fakt ten potwierdza popularność wśród mieszkańców przyjeżdżających tu z całego Krakowa aktywnie spędzić wolny czas. Dobudowa miejsc parkingowych – po stronie południowej Alei Jana Pawła II pozwoli korzystać z uroków parku dojeżdżającym mieszkańcom Krakowa.

Beneficjenci projektu:IMG_0005
Mieszkańcy Krakowa, biegacze, rowerzyści, osoby spacerujące, rodzice z małymi dziećmi, osoby starsze

Projekt zakłada następujące elementy:
* Wykonanie nowego fragmentu alejki (150 m)
* Wymiana nawierzchni na 2 odcinkach 430m, 140m
* Wykonanie oświetlenia 50 lamp w 3 odcinkach (500m, 300, 150m)
* Budowa 20 miejsc parkingowych
* Wykonanie toalety wraz z kanalizacją

Koszt projektu: 975 759 zł

~ Zachęcam Państwa do głosowania w wyborach samorządowych by osobiście zadbać o Nasze małe ojczyzny!

Michał Franczyk, członek rady Dzielnicy XIV – www.franczyk.pl

Written by Redaktor