Wzięlismy udział w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Wraz z warsztatami ekologicznymi dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym chcemy zorganizować Festiwal Sztuki Ziemi na terenie Parku Lotników Polskich.

Kwota wnioskowana do 20 000 zł. Informacje o wniosku

Cele projektu:

  • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku szkolnym (ok. 60 dzieci), w szczególności dotyczącej świadomego gospodarwania odpadami komunalnymi
  • dotarcie do jak największej grupy mieszkańców Krakowa, w szczególności w szególności Dzielnic Nowej Huty:  XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz Dzielnic sąsiadujących z parkiem XIII, II i III (festiwal = atrakcyjna, interesująca forma przekazania wiedzy), celem zwiększenia przynależności ludzi do świata przyrody oraz świadomości ekologicznej
  • zaktywizowanie terenów zieleni miejskiej (Parku Lotników Polskich) w Krakowie, zwiększenie ich roli w kształtowaniu tkanki miasta, zachęcanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu w przestrzeniach przyrodniczych
  • „drugie życie odpadów” – zachęcanie dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców do segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów w gospodarstwie domowym oraz świadome wybieranie produktów/opakowań nadających się do wielokrotnego użycia oraz pochodzących z recyklingu

Złożyliśmy wniosek w ramach Projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie. Dotacja na rozwój organizacji zakłada szereg działań związanych z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością dla młodych organizacji pozarządowych.

Kwota wnioskowana do 5 000 zł. Informacje o wniosku

Decyzja o przydzieleniu grantów będzie do 6 tygodni.

Written by Redaktor