Park Lotników Polskich - Grupa działająca na rzecz Parku Lotników Polskich
 

Aktualności

Home » Aktualności

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Sportu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”,zapraszają wszystkich do wspólnego biegania i spacerowania.W oznaczonych miejscach w Krakowie, o określonych godzinach można uczestniczyć w całkowicie bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych i ćwiczeniach sprawnościowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów – instruktorów. Z uwagi na powiększenie ilości ścieżek Nordic Walking zajęcia w ramach programu „Kraków Biega, Kraków spaceruje” rozpoczną …

Read more

Do 20 marca organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem przedstawicieli poszczególnych Dzielnic oraz wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, które potencjalnie będą realizować różne zadania. Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli podyskutować na temat pomysłów oraz uzyskać pomoc w doprecyzowaniu pomysłów na projekty, upewnić …

Read more

23.02.2015 a Polskiej Akademi Umiejętności odbył się wykład pt „Fenomen Nowej Huty z doswiadczenia projektowania i budowy miasta” Stanisława Juchnowicza (absolwent Politechniki Gdańskiej, pracownik Politechniki Krakowskiej).  Prognozy w momencie otwarcia kombinatu wytopu stali to 1,5 mln ton/rok  a w momencie największej prosperity zakład produkował do 10 mln/rok ton stali. Kombinat powstał przy sprzeciwie krakowskiej Dyrekcji …

Read more

Jako że składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego zbliża się wielkimi krokami i niektórzy mają już skonkretyzowane pomysły to warto się przygotowywać do ich spisania. Poniżej niezbędne informacje z jakimi trzeba się zapoznać przed złożeniem w marcu projektów: nowością w regulaminie jest to że można składać projekty sumując kwoty z innymi dzielnicami i dlatego można by …

Read more

Po sukcesie wspólnych przygotowań do 13. edycji kultowego Cracovia Maraton, podjęliśmy decyzję aby kontynuować ten projekt również w roku 2015! Jesteśmy przekonani, że doświadczenia jakie zdobyliśmy w poprzednich edycjach – w jeszcze większym stopniu pomogą Wam w zdrowym przygotowaniu się do tej niełatwej konkurencji! Treningi w grupie, pod okiem doświadczonych trenerów i zawodników-amatorów z klubu …

Read more

Jak pewnie wiecie nadal nie ma ostatecznych wyników z Budżetu Obywatelskiego a tylko listy rankingowe z wynikami głosów i znane są kwoty projektów i pula pieniędzy jakie zostały zabezpieczone na zadania w dzielnicach i ogólnomiejskie. Większość zadań to zadania inwestycyjne przy których konieczna jest rozstrzygnięcie w przetargu wykonawcy. Co się stanie jeżeli kwota zadania będzie …

Read more

Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 …

Read more

Dlaczego bronimy terenów zielonych przy Parku Lotników Polskich? Komisja Zagospodarowania Przestrzennego  i Rada Dzielnicy XIV po burzliwych konsultacjach z mieszkańcami podjęła uchwałę, wnioskując do Prezydenta Miasta Krakowa o wykupienie kilku prywatnych działek po cenach rynkowych od obecnych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. A następnie po ich wykupieniu o włączenie terenu byłych ogródków działkowych przy ul. …

Read more

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Krakowie została rozstrzygnięta. Projekty dotyczące rewitalizacji Parku Lotników Polskich okazały się wielkim sukcesem. Wśród projektów dzielnicowych zgłoszone przez nas projekty zajęły pierwsze i drugie miejsce, wśród 22 zgłoszonych projektów. Ostatecznie tylko pierwszy z nich, budowa Street Work Out, będzie zrealizowany. Projekt miejski pomimo zajęcia bardzo dobrego 7 miejsca, spośród 102 …

Read more

Jesień na dobre się już rozpoczęła, czas więc sprawdzić swoją (w większości przypadków) przedmaratońską dyspozycję. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania Testu Coopera(12-minutowej próby sił, podczas której możecie się wykazać do woli!).  Gdzie i kiedy? 12 października (2014), godzina 10:00, stadion LA (AWF Kraków), al. Jana Pawła II 78. Serie będą odbywać się co 20 minut. Jak …

Read more
Page 12 of 13 First page...910111213