Jako że składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego zbliża się wielkimi krokami i niektórzy mają już skonkretyzowane pomysły to warto się przygotowywać do ich spisania. Poniżej niezbędne informacje z jakimi trzeba się zapoznać przed złożeniem w marcu projektów:
  • nowością w regulaminie jest to że można składać projekty sumując kwoty z innymi dzielnicami i dlatego można by to przy okazji Parku Lotników Polskich wykorzystać?
  • dokumenty nie zbędnę do złożenia projektów
  • w tym roku do dyspozycji zadań ogólnomiejskich mamy 10 000 000 mln zł
  • tekst o przykładzie partycypacji mieszkańców w Czyżynach 
  • poniżej harmonogram BO 2015 który zostanie zrealizowany w 2015 – kolejny bedzie wybierany pod koniec 2015 a realizowany już w 2016

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 16 lutego – 31 marca
Składanie formularzy z propozycją projektów marzec
Ocena formalno-prawna propozycji projektów do 31 maja
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 5 czerwca
Ogłoszenie listy projektów, które będą
poddane głosowaniu
do 12 czerwca
Głosowanie 20-28 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do realizacji do 31 lipca

Więcej szczegółów na www.budzet.krakow.pl

Written by Redaktor