Wrzesień 30, 2014 Aktualności Brak komentarzy

Do budżetu obywatelskiego zostały zgłoszone trzy projekty dotyczące rewitalizacji Parku Lotników Polskich: jeden miejski i dwa dzielnicowe.

Projekt miejski:

Projekt nr 75 – Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

Projekty dzielnicowe

Projekt nr 10 – Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich

Projekt nr 14 – Budowa streetwork park

Głosowaniu na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, odbywa się od 27 września do 5 października 2014 r. Głosować można przez Internet: http://krakow.pl/budzet/139442,artykul,glosowanie.html poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania lub osobiście w punkcie głosowania – wykaz punktów głosowania.

Każda osoba głosująca musi zagłosować na 5 wybranych projektów dzielnicowych (muszą to być projekty z tej samej dzielnicy) oraz 5 projektów ogólnomiejskich. Projektowi najwyżej ocenianemu przyznajemy 5 punktów, najniżej 1 punkt. Jeżeli głosujący zaznaczy mniej niż pięć projektów głos będzie nieważny.

Lista projektów.

1. Bajkowy pociąg pełen wesołych maluchów

2. Klub Mam

3. Bieżnia dwutorowa

4. Kurs samoobrony dla kobiet

5. Remont sali rytmicznej

6. Rekultywacja terenu działki 122/13, obręb 29, o pow. 4527 m2

7. Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. 2. Pułku Lotniczego

8. Bezpieczny, plastikowy, całoroczny plac zabaw dla dzieci

9. „Muzyczne pasje w Sapiehówce” – utworzenie zespołu muzyczno-tanecznego dla dzieci w wieku 6-13 lat

10. Oznakowanie ścieżek biegowych w parku Lotników Polskich

Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na każdym poziomie zaawansowania.

11. Mali ratownicy

12. Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola Samorządowego nr 182 na os. Dywizjonu 303 nr 12

13. Rewitalizacja układu funkcjonalno-przestrzennego atrium Przedszkola nr 182 „Przy Źródełku” os. Dywizjonu 303 nr 12

14. Budowa streetwork-parku

Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych poprzecznych, drabinek i poręczy w parku Lotników Polskich, na łące przed Kraków Areną.

15. Czyżyński spacer – nordic walking

16. Projekt rekreacyjno-zdrowotny „Zdrowa Energia – ścieżka zdrowia”

17. Moja dzielnica – tutaj mieszkam, bawię się i uczę

19. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

20. Remont sali w celu przystosowania do nauki języka angielskiego

21. Budowa chodnika wzdłuż ul. Centralnej

22. Integracja mieszkańców poprzez wspólny wyjazd

Written by Magda