Budżet Dzielnicowy – Dzielnicy XIV Czyżyny to kwota 200 000 zł – Spotkanie informacyjne 23.02.2016 oraz 29.02.2016 r – g. 18:00 – siedziba Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34

Nowy Regulamin BO obowiązujący na tą edycje BO.

– stopień realizacji Budżetu Obywatelskiego z II Edycji załączamy poniżej!

BO.D14.10/15 Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich

  • Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na każdym poziomie zaawansowania. 117 160, 82
  • Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2017 Opracowano program funkcjonalno – użytkowy na oznakowanie ścieżek biegowych – zgodnie z zakresem na 2015 r. 2016 r. – opracowanie projektu oraz realizacja zadania do 30.11.2016 r

BO.D14.9/15 Joga w Parku Lotników Polskich

  • Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku. 3 880,00 Wydział Sportu 2015 Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku. Zadanie w porozumieniu z wnioskodawcą i Dzielnicą zostało zmodyfikowane.
  • W 2015 roku został zrealizowany zakup sprzętu (maty), na kwotę 1199,5 zł, a VII-VIII 2016 r., prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu w Parku Lotników, przy Tauron Arenie Kraków.

Budżet Ogólnomiejski:

„Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2016 r.”

„… na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach III edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono w 2016 roku kwotę 8.500.000 zł.”

Written by Redaktor