Od kilku miesięcy grupa mieszkańców i radnych dzielnicowych prowadzi intensywne działania mające na celu rozwój Parku Lotników Polskich. Pomysł koordynacji działań powstał podczas prac nad budżetem obywatelskim. Kilkanaście osób zwróciło się wówczas do radnych w Dzielnicy XIV z pomysłami na projekty, które mogłyby zostać zrealizowane w Parku Lotników Polskich, m.in Street Workout Park (czyli siłowni na świeżym powietrzu), budowy Pump Tracku dla rowerzystów czy remont mocno zniszczonych już alejek spacerowych / biegowych. W ten sposób do budżetu obywatelskiego zostały zgłoszone 3 projekty dot. rozwoju parku: 2 dzielnicowe i 1 miejski. Projekty dzielnicowe zdobyły dwa pierwsze miejsca, na prawie dwadzieścia złożonych projektów i już wkrótce rozpocznie się budowa Street Workout Park. Natomiast projekt miejski, mający na celu rewitalizację parku, zajął 7 miejsce na ponad 100 zgłoszonych projektów, zdobywając ponad 22 tys. głosów.C:UsersKacperDesktopCzyżyny konkursmapyPark mapa projekt

Sukcesy zgłoszonych projektów pokazały jak ważny jest dla mieszkańców Park Lotników i że warto podjąć kolejne działania mające na celu jego rozwój.

W ten sposób narodził się pomysł założenia fundacji, która będzie wspierała rozwój Parku Lotników, który jest największym parkiem w Krakowie. Może on stanowić znakomitą przestrzeń integrującą mieszkańców Nowej Huty i pozostałych dzielnic Krakowa, zarówno w zakresie aktywności rekreacyjno-sportowej, jak i kulturalnej.

Niestety park jest sukcesywnie pomniejszany. W latach 60 tych miał stanowić strefę buforową pomiędzy Krakowem, a Nową Hutą i planowano jego wielkość na ponad 200 ha. Na jego terenie miał powstać m.in. stadion i basen. Jeszcze kilka lat temu park zajmował ponad 60 ha, stanowiąc również ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt pomiędzy terenami zielonymi parku a parkiem rzecznym Białuchy i bulwarami Wisły.  Najpierw został pomniejszony na rzecz powstającego Ogrodu Doświadczeń, który co prawda nadal stanowi część rekreacyjną, ale wyłączoną z parku, a do tego odpłatną. Następnie zlikwidowano wybieg dla psów, a park pomniejszono kolejny raz kosztem budowanej hali sportowej. Obecnie liczy ok. 40 ha.

Park ten z powodu wielkości, swojego położenia, znajdującej się w nim flory i fauny, przy odpowiednio prowadzonych działaniach na rzecz jego rozwoju, może być jak Central Park w Nowym Yorku czy Mauerpark w Berlinie, stając się kolejną wizytówką miasta.

Ponadto jak wiadomo Kraków ma ogromny kłopot z zanieczyszczeniem powietrza. W dużej mierze spowodowane jest to położeniem w kotlinie, gdzie utrudniona jest wymiana powietrza. Trudno jest jednak zmienić warunki geograficzne. Ale kiepskie powietrze w Krakowie trzeba koniecznie poprawić, bo w przeciwnym wypadku mieszkańcy zagłosują nogami, wyprowadzając się z niego.

Sytuację może i powinien poprawić rozwój terenów zielonych, która jest w dużej mierze zależna od władz miasta i prowadzonej polityki w tym zakresie.

Fundacja oprócz projektów zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego, chce również pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój parku, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który przeznacza środki finansowe na rozwój „zielonych inicjatyw dla różnych lokalnych inicjatyw oraz prywatnych inwestorów.