Kto może złożyć propozycję zadania?

Propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze dzielnicowym wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się złożyć propozycję zadania?

Osoba, która chce złożyć propozycję zadania koniecznie musi podać adres mailowy. Adres mailowy będzie niezbędny do dalszego kontaktowania się z jednostkami, które dokonują oceny.
Oprócz adresu mailowego, wnioskodawcy będą proszeni o podanie swoich danych:
1) Imię i nazwisko;2016-02-23 19.11.47
2) Adres zamieszkania;
3) PESEL;
4) Opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;

Propozycje można składać elektronicznie na stronie www.krakow.pl/budzet lub 1-7.03 w Punkcie Obywatelskim – Centrum Handlowym M1 osobiście z pomocą pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

Opracowując pomysł na propozycję zadania dzielnicowego należy zastanowić się przede wszystkim nad:
1) Tytułem (max. 60 znaków);
2) konkretnym miejscem realizacji zadania. Może to być zarówno inwestycja w jednym miejscu (np. plac zabaw w parku), jak i w kilku miejscach jednocześnie (darmowe WiFi? Sieć mini-siłowni zewnętrznych w krakowskich parkach?);
3) Krótki opis propozycji zadania (max. 255 znaków);
4) Szczegółowy opis propozycji zadania;
5) Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania (w tym wskazanie komu projekt będzie służył, dlaczego jest ważny dla mieszkańców Krakowa);
6) Harmonogram działań związanych z wykonaniem propozycji zadania.

Regulamin budżetu obywatelskiego750x300

Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

Zarządzenie nr 416/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.02.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2016

Ważne tel do konsultacji projektów:

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU:

Odwodnienia:
12 616 8661

Zadania inwestycyjne:
12 616 7239

Remonty dróg:

  • Rejon Dz. I-III Śródmieście- 12 616 8616
  • Rejon  Dz. IV-VII Krowodrza – 12 616 8615
  • Rejon  Dz. VIII-XIII  Podgórze – 12 616 8629
  • Rejon  Dz. XIV-XVIII Nowa Huta – 12 616 8619

Organizacja ruchu oraz sygnalizacja świetlna:
12 616 7516

 

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

 

12 616 1910
12 616 1913

 

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ:

12 616 6371
12 616 6373

BIURO DS. OCHRONY ZDROWIA:

Profilaktyka i ochrona zdrowia:
12 616 9497
12 616 9492
12 616 9490

Zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun):
12 616 9487
12 616 9284

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

12 616 9271

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

kwestie infrastruktury komunalnej miasta:
12 616 8802

kwestie planowania rozwoju systemu transportu:
12 616 8767

Źródło: krakow.pl

Written by Redaktor