Park Lotników Polskich jest pierwszym miejscem które dawni mieszkańcy dzielnicy Nowa Huta wybierają jako miejsce swojego odpoczynku i rekreacji. Park Lotników Polskich to park w którym:

  • Odbywa się wiele wydarzeń a także mieszkańcy uprawiają wiele dyscyplin sportowych a także fundacja nawiązała kontakt z trenerami z tych dyscyplinplp
  • Miejscem jednoczenia miaszkańców całego Krakowa
  • Mieszkańcy znają historię i tożsamośc tego terenu
  • Mieszkańcy włączyli się w działania które odbywają się na terenie parku
  • Alejki są oświetlone i wyremontowane
  • Storzona została rabata z warzywami o roślinami, hotel dla owadów a także powieszone są budki dla ptaków
  • Posadowiono nie na stałe związaną z gruntem restaurację, toaletę, prysznice, pomieszczenia na warsztaty dla mieszkańców w kontenerach
  • W okresie zimowym organizowane jest lodowisko ogólnodostępne a w lecie kino plenerowe oraz wystawienia teatralne
  • Organizuje się pikniki, targi i różnego rodzaju spotkania i wydarzenia cykliczne
  • Z parkiem związana jest grupa wolontariuszy