Informacje ogólne:OdlotowaPiatka_DL_ulotka_zmiany5-01

 • dystans:  5 km trasa: betonowo-ziemno-trawiasta
 • 31 maja 2015 (niedziela)
 • Start Biegu o godzinie 15:00
 • Zbiórka na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego (al. Jana Pawła II 32)

Regulamin biegu Szczegółowyre gulamin na: www.masters.azs-awf.pl

Warunki uczestnictwa: Zawodnik, aby wziąć udział w Biegu, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 • W Biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
 • Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
 • Bieg zostanie przeprowadzony w formule open.
 • Nie ma opłaty startowej. Do dnia 30 maja 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.masters.krakow.pl
 • Oraz w dniu Biegu, w Biurze Zawodów (czynne od 12:00 do 14:30).

Nagrody Przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów imprezy. Uwagi końcowe Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz do stosowania się do poleceń Organizatorów i służb porządkowych.

 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy Biegu muszą stosować się do Regulaminu oraz przepisów PZLA.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.
 • Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Written by Redaktor