Jak może już zauważyliście barierki do rozciągania dla biegaczy zostały już zamontowane przy Street Workout Park Arena i przy placu z fontanną!

Prace ziemne brakującej ścieżki rozpoczną się kiedy temperatura będzie dodatnia. Przebieg ścieżki brakującej do dużej pętli jest już znany i przebiega po terenach miejskich.

Pozostałe prace oznakowania wymagają dodatnich temperatur (malowanie znaków poziomych) zostaną wykonane w terminie do końca kwietnia.

Projekt zakłada następujące elementy:barierki-render-sw-arena

  • Utwardzenie i rewitalizacja brakujących odcinków 
pętli około 300 m
  • Wymierzenie i oznakowanie pętli znakami poziomymi i pionowymi
  • Wyznaczenie 2  miejsc do bezpiecznego i zdrowego uprawiania stacjonarnych ćwiczeń – wykonanie barierek (10 w każdym miejscu)
  • Montaż tabli informacyjnych o małej i dużej pętli
Written by Redaktor