Park Lotników Polskich charakteryzuje się piękną i bujną szatą roślinną. To właśnie ona stanowi jego największy atut. Park pod względem zieleni można podzielić na dwie części – północną i południową. Pierwsza z nich posiada zwarte zadrzewienie, tworzące leśny, tajemniczy klimat. Znajdują się tu wspaniałe aleje i ciche polany. Wiele z drzew posadzono w dużych jednogatunkowych grupach co przyniosło bardzopark44 atrakcyjny efekt. Ogólna inwentaryzacja zieleni wykazała, iż znajdują się w nim głównie drzewa liściaste m.in.: topola czarna (Populus nigra), czeremcha późna (Prunus serotina), olsza czarna (Alnus glutinosa), wierzby (Salix sp.), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) i szypułkowy (Quercus robur), klon pospolity (Acer platanoides) i srebrzysty (Acer saccharinum) , brzoza brodawkowata (Betula pendula), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Z roślin iglastych na szczególną uwagę zasługuje skupisko modrzewi europejskich (Larix decidua). W parku rosną także drzewa owocowe m.in. czereśnie (Prunus avium), śliwy wiśniowe (Prunus cerasifera) czy orzechy włoskie (Juglans regia).

IMG_20140422_115714Natomiast druga, znacznie mniejsza południowa część parku ma charakter łąkowy. Przeważają tam trawy i rośliny zielne z pojedynczymi drzewami lub ich niewielkimi skupiskami. Obie części wzajemnie się uzupełniają i dają możliwość stworzenia zupełnie różnych aranżacji, funkcji czy doznań estetycznych.