Park Lotników Polskich położony jest w środkowej części Krakowa, w dzielnicy XIV Czyżyny, między Rynkiem Głównym a Placem Centralnym, co zapewnia mu bardzo dużą popularność wśród mieszkańców. Od północy biegnie al. Jana Pawła II, natomiast od południa al. Pokoju – obydwie z komunikacją tramwajową ułatwiającą dostanie się do parku.

Bezpośrednio z parkiem sąsiadują centrum handlowe M1 oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Na uwagę zasługuje także bliskość muzeum Lotnictwa Polskiego, Ogrodu Doświadczeń, Wisły, Politechniki Krakowskiej oraz krakowskiego parku technologicznego.

C:UsersKacperDesktopCzyżyny konkursmapyPark mapa projekt

Kraków nie może pochwalić się spójnym systemem zieleni miejskiej. Ilość funduszy przeznaczana na pielęgnację istniejących terenów zieleni jest niewystarczająca, a inwestycje dotyczące nowych założeń są minimalne.

Park Lotników Polskich to jeden z najmłodszych krakowskich założeń parkowych. Pierwotna nazwa parku różniła się od obecnej – nazywano go Parkiem Kultury i Wypoczynku. Jego realizację rozpoczęto w 1966 r. i tak naprawdę nigdy jej nie ukończono. Chcielibyśmy wrócić do odnalezienia tożsamości tego parku i urzeczywistnić wszystkie te koncepcje. Park mógłby odgrywać porównywalną rolę do chorzowskiego Parku Śląskiego (dawnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku).

Podobny cel utworzenia obydwu parków przyświecał ówczesnej władzy – w czasach szeroko zakrojonej industrializacji, parki miały stać się zielonymi płucami nowo powstałych fabrycznych osiedli. Park Lotników Polskich zlokalizowano pomiędzy krakowskim Rynkiem Głównym a nowohuckim Placem Centralnym. Miejsce to nie było przypadkowe, głównym zadaniem parku miało być odizolowanie starego Krakowa od Huty Sendzimira (dawnej Huty im. Lenina). Większość drzew posadzili mieszkańcy Nowej Huty w tzw. czynie społecznym i chcielibyśmy do tej idei wrócić i włączyć mieszkańców w kreowanie tożsamości parku.

lokalizacja

 

Otoczenie Parku Lotników Polskich może stymulować bądź ograniczać jego rozwój. W pracy dokonano analizy wpływu najbliższego sąsiedztwa parku. Uznano, iż Lotniczy Park Kulturowy wraz z Muzeum Lotnictwa Polskiego bardzo pozytywnie wpływa na tożsamość Parku Lotników Polskich – tworzą razem spójną tematycznie przestrzeń. Stwierdzono także, iż Krakowski Park Technologiczny oraz obecność dwóch krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego, może przyczynić się do promocji Parku Lotników Polskich oraz zachęcić studentów i pracowników do aktywnego udziału w stworzeniu atrakcyjnego programu społecznego. Zaobserwowano także, że sąsiedztwo AWF jest bardzo mocno zakorzenione w tożsamość Parku Lotników Polskich – dla wielu mieszkańców jest to park AWF. Pozytywne skojarzenie ze sportem można wykorzystać podczas rewitalizacji parku.

Bezpośrednio graniczące z terenem parku opuszczone ogródki działkowe, są natomiast szansą na jego rozwój w przyszłości – stanowiłyby idealną rekompensatę za straty poniesione podczas budowy Kraków Areny.

Do negatywnych oddziaływań zaliczyć można przede wszystkim al. Jana Pawła II, która izoluje najdalej wysuniętą na północ część parku,. Ze względu na lokalizację (bezpośrednio na terenie Parku lotników Polskich) należy uznać, że Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz hala widowiskowo-sportową niekorzystnie oddziałuje na przestrzeń parku.

Łatwość odrywania kolejnych fragmentów parku wynika z całkowitego braku identyfikacji przestrzennej i wizualnej. Jest to wynikiem nieodpowiedniego zarządzania parkiem oraz jego niewystarczającej pielęgnacji i modernizacji. Nazwa Parku Lotników Polskich dla badanego terenu praktycznie nie istnieje w świadomości mieszkańców Krakowa – dla większości jest to park AWF, a jako Park Lotników Polskich wskazują Lotniczy Park Kulturowy.

Dużym problemem parku jest całkowity brak informacji na temat historii miejsca dlatego stworzyliśmy stronę internetową www.parklotnikowpolskich.pl. W wyniku licznych obserwacji stwierdzono bardzo niepokojący fakt, iż granice funkcjonalne parku są znacznie mniejsze niż te wyznaczone na mapie. Dzieję się tak dlatego, iż al. Jana Pawła II uniemożliwia funkcjonowanie parku jak całości, a tereny zaniedbane nie są użytkowane.