Ogólnodostępna powierzchnia Parku Lotników Polskich to w chwili obecnej około 35,5 ha. Park przez bardzo długi okres liczył sobie ok. 60 ha, jednak po wprowadzeniu na jego teren w ostatnich latach nowych inwestycji: Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz hali widowiskowo-sportowej Kraków Arena, jego powierzchnia radykalnie zmalała.

C:UsersKacperDesktopCzyżyny konkursmapyPark mapa projekt

Ukształtowanie terenu Parku Lotników Polskich jest zróżnicowane. Od strony południowej teren jest płaski, następnie w części środkowej znajduje się 3 m skarpa. W północnej części znajdują się malownicze pagórki, które kryją gruzy po dawnym Forcie XV Pszorna.

Układ parku przypomina historyczne kaligraficzne założenia parkowe. Wykreślono w nim układ płynnych linii, bez wyraźnych stref funkcjonalnych, brak też w nim osi kompozycyjnej. Jednak o ile w kaligraficznych parkach z XIX w. efekt pozornie naturalistycznego krajobrazu poprzedzał starannie przygotowany i przemyślany projekt, to w przypadku Parku Lotników Polskich można odnieść wrażenie, iż proces jego powstania odbywał się w sposób spontaniczny. Nie odnaleziono żadnych planów projektu parku, co mogłoby potwierdzać taki stan jego zagospodarowania. Jedyną czytelną częścią parku, która towarzyszyła mu od początku powstania jest plac z fontanną.

IMG_0047Ze względu na lokalizację Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz hali widowiskowo-sportowej w południowej części parku, zainteresowanie użytkowników tym obszarem znacząco zmalało. Pomiędzy terenami zajętymi przez nowe inwestycje, pozostał tylko wąski pas ogólnodostępnego Parku Lotników Polskich, który w obecnym stanie służy użytkownikom parku wyłącznie jako obszar komunikacyjny.

Północna część parku jest bardzo chętnie i licznie odwiedzana przez mieszkańców Krakowa. Znajduje się tutaj plac zabaw oraz boisko do piłki nożnej i koszykówki. Ta część parku wykorzystywana jest głównie jako miejsce spacerów, odpoczynku, zabawy dla dzieci, a także jako miejsce rekreacji biegaczy i rolkarzy. Nawierzchnia w parku wykonana została z asfaltu. Ze względu na duży udział rolkarzy i rowerzystów, wybór tego materiału jest uzasadniony. Cała nawierzchnia w parku wymaga jednak gruntownej modernizacji. W wielu miejscach została ona zniszczona przez wrastającą w nią roślinność i upływ czasu.IMG_0044

W parku brak jest toalet oraz podstawowych elementów małej architektury takich jak tablice z planem parku.