Park Lotników Polskich to największy urządzony teren zieleni w Krakowie. Sam ten fakt determinuje jego olbrzymią rolę w zielonej tkance miasta. Analizując mapę roślinności rzeczywistej Krakowa można wywnioskować, iż Park Lotników Polskich to obszar o wysokich walorach przyrodniczych. Wraz z Lotniczym Parkiem Kulturowym oraz Parkiem Rzecznym Wisły, które także zostały zaklasyfikowane do tej grupy8  RWD Besso, tworzy korytarz przyrodniczy w tej części miasta. Istotne jest także to, iż w pobliżu nie znajduje się żaden większy park, który pozwalałby na rekreację i wypoczynek mieszkańców Krakowa, dlatego też bardzo ważne jest, aby jego powierzchnia nie została zmniejszona.

W związku z europejską tendencją wdrażania zrównoważonej koncepcji rozwoju miasta, zielone tereny powinny stanowić spójną, zieloną sieć. Takie rozwiązanie daje gwarancję utworzenia prawidłowego mikroklimatu oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie flory i fauny w trudnych warunkach panujących w mieście. Szczególnie w Krakowie, ze względu na bardzo złą jakość powietrza (jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie4), miasto powinno wdrażać ekologiczne koncepcje na szeroką skalę. Park Lotników Polskich poprzez bezpowrotne pomniejszanie jego powierzchni, staje się coraz słabszym punktem na mapie zieleni Krakowa.

park4Park Lotników Polskich, mimo iż jako młode założenie nie posiada swojej bogatej historii, może poszczycić się występowaniem na jego terenie pozostałościami gruzów Fortu XV Pszorna, który porósł już zielenią. Można przyjąć, iż historyczna wartość tego nieistniejącego już obiektu, przy odpowiednim jego wyeksponowaniu przyczyni się do wytworzenia oryginalnej atmosfery parku. W obecnym kształcie, bez jakiejkolwiek informacji o istniejących gruzach fortu, wyjątkowy charakter tego miejsca może docenić tylko nieliczna grupa osób zainteresowanych historią militarną.

Co prawda ekspozycja fortu może być trudna z racji współczesnej funkcji tego terenu – park oraz ulica, ale z pewnością jakieś rozwiązania są możliwe9, jak w przypadku np. zarysu murów nieistniejącej już Bastylii w nawierzchni ulic Paryża czy muru Berlińskiego.

IMG_0016Ducha miejsca można szukać jeszcze głębiej. Przez wieki teren Parku Lotników Polskich wykorzystywany był jako pola uprawne. Fakt ten, może stać się inspiracją do stworzenia bardzo ciekawych rozwiązań projektowych.

Sam Park Lotników Polskich, dla podkreślenia wyjątkowości tego miejsca, powinien nawiązywać pośrednio i bezpośrednio do tematyki przestrzeni powietrznej. Oryginalne formy, które w prosty sposób zdefiniują tkankę parku, pozwolą na całościową jego identyfikację.