Luty 6, 2017 Aktualności 5 komentarzy

w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema Park Lotników Polskich”.

W związku z opublikowaniem do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema Park Lotników Polskich” wnioskuję się do gminy miejskiej Kraków, w przypadku zmiany studium o rozważenie następującej zmiany.

Wykupienie prywatnych działek z terenów MW/U.2, MW/U.3, MW/U.4 po cenach rynkowych od obecnych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców a następnie po ich wykupieniu zaktualizowanie MPZP Lema Park Lotników Polskich o tereny zielone oraz włączenie tych terenów byłych ogródków działkowych przy ul. Lema do terenu Parku Lotników Polskich, co pozwoliło by na powiększenie teren parku o obszar porównywalny
z tym wyłączony z ogólnego użytku na cel budowy hali widowiskowo-sportowej czy oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej „Ogród Doświadczeń”.

Z projektem MPZP można zapoznać się pod poniższym linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64365

Wnioski złożone do wyłożenia MPZP „Lema Park Lotników Polskich” przez Fundacje Parku Lotników Polskich:

  1. Na terenie ZP.1 proponuje się możliwość utworzenia pawilonu wielkofuncyjnego do 250 m2 który będzie zawierał m.in. toalety, kawiarnie, prysznice, sale warsztatową
  2. Na terenie ZP.2, ZP.5 proponuje się możliwość instalowania małej architektury niezbędnej
    do organizowania wydarzeń dla mieszkańców takich jak scena, ekran do kina letniego itp.
  3. Na terenie zabudowy usługowej U.2, U.3, U.6, U.7, U.8, wnioskuje się o współczynnik terenu czynnie bilogicznego na poziomie 70% tak aby tereny w sąsiedztwie parku były terenami zielonymi a zabudowa pierzejowa nie wyższa niż do 12 m znajdowała się zaraz przy pasie drogowym

Fundacja Parku Lotników Polskich

Written by Redaktor