Główna lokalizacja: Park Lotników Polskich

Dodatkowe lokalizacje: Park Lotników Polskich, Działka nr 1/40 Obręb 52 Nowa Huta (Al. Jana Pawła II), Street Workout ParkIMG_0019

Projekt polega na zorganizowaniu zajęć Street Workout dla osób chętnych do aktywności na świeżym powietrzu na terenie Parku Lotników Polskich. Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjnej dostępnej na terenie parku, a także promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Trzeba zauważyć, że na terenie Dzielnic sąsiadujących z Parkiem  II, III, XV, XVI, XVII mieszka około 180 tysięcy mieszkańców.

W ramach projektu zostanie zakupionych 10 mat, 12 taśm GTX, 4 zestawy obciążników na kostki do zajęć Street Workout, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane Radzie Dzielnicy w Czyżynach. Zajęcia będą prowadzone przez 3 miesiące od 4 lipca do 30 września, 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Łącznie przez 13 tygodni po 4 godziny tygodniowo.
 IMG_0042
UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji niniejszego projektu stworzymy możliwość mieszkańcom do rozwijania swoich umiejętności fizycznych oraz poprawienia sylwetki. Zajęcia będą ciekawą rozrywką i sposobem na spędzanie wolnego czasu dla młodzieży i osób dorosłych z całego miasta Krakowa. Stworzymy możliwość spędzania wolnego czasu na terenie parku.
Projekt przeznaczony będzie dla młodzieży i osób dorosłych, zarówno już aktywnych fizycznie jak i tych, którzy m.in. z powodów finansowych nie mogą brać udziału w tego rodzaju zajęciach.

Więcej: https://budzet.dialoguj.pl/projects/1266-ogolnodostepne-treningi-streetworkout-w-parklotnikowpolskich

Written by Redaktor