W ostatnim czasie dużego znaczenia w mieście nabiera przestrzeń parkowa, gdzie z dala od miejskiego zgiełku można wypocząć nie wyjeżdżając z miasta. Brak planów zagospodarowanie przestrzennego powoduje coraz gęstszą zabudowę z ciasno upchanymi w każdej szczelinie samochodami. Park Lotników Polskich już dzisiaj jest miejscem rekreacji dużej części Krakowian. Należy temu miejscu przywrócić jego pierwotny stan a także poprawić jego użyteczność odpowiadając na potrzeby Krakowian.

Cel projektu

Celem projektu jest rewitalizacja Parku Lotników Polskich, wraz z rozbudową i remontem nawierzchni alejek spacerowych, rozbudową oświetlenia, budową miejsc parkingowych oraz toalety.

Park LoIMG_20140825_160457tników Polskich to miejsce rekreacji i sportu mieszkańców Krakowa. Jest to przestrzeń o unikatowych walorach przyrodniczych i społecznych. Już w chwili obecnej Park stanowi miejsce spotkań i integracji amatorów zdrowego stylu życia. To właśnie w Parku Lotników Polskich można uprawiać jogging pod okiem wykwalifikowanych trenerów. To także przestrzeń aktywności, wymiany doświadczeń sportowców amatorów różnych dziedzin z terenu całego miasta. W ostatnich latach brak inwestycji w tym miejscu sprawił, że jest to teren zaniedbany co uniemożliwia wykorzystanie w pełni jego potencjału i walorów.

Konieczne jest przeprowadzenie rewitalizacji terenu położonego pomiędzy halą widowiskowo-sportową Kraków Arena, Akademią Wychowania Fizycznego, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Ogrodem Doświadczeń Stanisława Lema. Wymiana i poprawa nawierzchni alejek na obszarze całego parku, dobudowa oświetlenia w ciągach komunikacyjnych pomiędzy halą widowiskowo sportową a skwerem przy Akademii Wychowania Fizycznego oraz ciągiem pomiędzy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie a halą widowiskowo sportową Kraków Arena. Działania te znacznie poprawią wygląd parku, jego funkcjonalność oraz bezpieczeństwo.IMG_0005

Lokalizacja parku ze względu na sąsiedztwo Akademii Wychowania Fizycznego oraz hali Kraków Arena, nadaje mu sportowy charakter. Fakt ten potwierdza popularność wśród mieszkańców przyjeżdżających tu z całego Krakowa aktywnie spędzić wolny czas.

Beneficjenci projektu:
Mieszkańcy Krakowa, biegacze, rowerzyści, osoby spacerujące, rodzice z małymi dziećmi, osoby starsze

Projekt zakłada następujące elementy:

  • Wykonanie toalety wraz z kanalizacją
  • Wykonanie nowych fragmentów alejek lub ich remont
  • Wymiana nawierzchni alejek

Poniżej w galerii znajdują się zdjęcia z aktualnego stanu alejek w Parku Lotników Polskich wskazanych do rewitalizacji: