Street Workout Park to coraz popularniejsza dyscyplina sportowa. Jednak zainteresowanie nią napotyka na problem jakim jest brak odpowiedniej infrastruktury.

Cel projektu

P - Plac hala

Niniejszy projekt ma na celu budowę urządzeń treningowych, na które składają się drążki, poręcze i drabinki umieszczone na różnych wysokościach. Infrastruktura umożliwia trening siłowy przydatny w sportach walki, lekkoatletyce i parkourze. Dzięki dostępnej infrastrukturze treningi będzie można wykonywać na świeżym powietrzu.

Powstała infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć z młodzieżą oraz prowadzenia regularnych treningów, organizację warsztatów i zawodów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim (Mistrzostwa Polski w „Street Workout”) oraz imprezy charytatywne.

Dzięki realizacji niniejszego projektu stworzona zostanie możliwość rozwijania swoich umiejętności fizycznych oraz poprawianie sylwetki. Realizacja projektu ma poprawić infrastrukturę sportową, zachęcić młodzież do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu.

Beneficjenci: 1
Osoby trenujące sporty walki, lekkoatletykę i parkour

Projekt zakłada następujące elementy:
Budowa parku ćwiczeń, składającego się z drążków, poręczy i drabinek.

Koszt projektu: 100.000 zł

Dzielnica XIV – Czyżyny – projekt nr 14 – projekt zwycięski


Lokalizacja:

Projektodawcy podczas Święta Czyżyn w Muzeum Lotnictwa w Krakowie: