Zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa. Mieszkańcy decydowali, na jakie zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe powinno zostać wydanych odpowiednio 10 i 4 mln złotych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania

W Dzielnicy XIV Czyżyny ustalenie zwycięzców było skomplikowane ale wyniki by były zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego zostały skonsultowane z Radą Budżetu Obywatelskiego i na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy XIV jednogłośnie podjęto poniższą uchwałę:

2015-07-15 19.56.29

Scieżki biegowe i Yoga są więc wygranymi projektami w Budżecie Obywatelskim w Parku Lotników Polskich. W 2015 roku na ścieżki biegowe zostanie przeznaczone tylko 2 000 zł ponieważ uznano że należy przygotować dokumentacje do tego zadania inwestycyjnego. Pozostałe środki – 115 000 zł zostanie wydatkowane podczas wykonania w 2016 roku.

Jeśli chodzi o wykonanie Budżetu Obywateslkiego z 2014 r to przetarg na wykonanie Street Workout Parku został już rozstrzygnięty i powinien on zostać zamontowany w miesiącu sierpniu na terenie parku w sąsiedztwie hali widowiskowo – sportowej.

Written by Redaktor