Czerwiec 23, 2016 Aktualności Brak komentarzy

SMOCZE SKWERY to nowoczesne miejsca rekreacji, aktywizujące i integrujące całe rodziny i społeczności lokalne, które powstać mają we wszystkich dzielnicach miasta. Program realizowany jest wspólnie z AWF w oparciu o najlepsze programy rekreacji, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży oraz rekreację i rehabilitację osób starszych. Naukowcy AWF opracowali projekt urządzeń i zabudowy przestrzennej skwerów dla wskazanych lokalizacji. Projekt oparty jest na powtarzalnych modułach, które będą mogły być komponowane w zależności od układu przestrzennego i wielkości działki do zabudowy. Po raz pierwszy w Krakowie realizowany będzie projekt dający szansę tak szeroko włączyć różne pokolenia, całe rodziny i w sposób interdyscyplinarny łączący rekreacje, sport i rehabilitacje. 2016-06-20 11.56.27Projekt SMOCZYCH SKWERÓW pozwoli zintegrować mieszkańców i stworzy nowe miejsca, gdzie w sposób aktywny toczyć się będzie życie społeczności lokalnej w różnych porach dnia. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, której różnorodne funkcje pozwolą na kompensowanie zmęczenia w różnych formach aktywności i odpoczynku. SKWERY mają być także centrami integracji społeczności lokalnej, którego funkcje wykraczają daleko poza zwykłe ramy placów zabaw. Ma być to miejsce spotkań ludzi różnych pokoleń. Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego jest  przykładem na wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni krakowskich.

Prezentacja do pobrania.

Materiały graficzne: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Written by Redaktor