Sierpień 24, 2015 Aktualności Brak komentarzy

CHCIEĆ TO MÓC!
Mieszkańcy Krakowa mają duży wpływ na to w jaki sposób kształtowana jest przestrzeń publiczna w ich dzielnicach. Znakomitym przykładem jest działanie obywatelskie, które niedawno odbyło się w Czyżynach, na os. Dywizjonu 303. Mieszkańcy wspólnie stworzyli projekt ogrodu pt. Zielono mi, a następnie własnymi rękami podjęli się jego realizacji.  Do tej pory posadzono kilka tysięcy ozdobnych drzew i krzewów, a to jeszcze nie koniec!  Mieszkańcy mają w planach zbudować utwardzone alejki oraz uzupełnić ogród o małą architekturę.

Wszystkie te działania i inicjatywy podjęte z woli samych obywateli pokazują jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach Krakowa. Aby zrealizować integrujące społeczność lokalną wydarzenie, czy poprawić jakość najbliższego otoczenia wystarczy tylko pomoc organizacyjna i finansowa ze strony miasta czy dzielnic. Jak wiele warte są tego typu akcje pokazuje świetnie przykład Czyżyn, które śmiało można nazwać krakowskim laboratorium partycypacji i społeczeństwa obywatelskiego. Władze Miasta zaś, zamiast poszukiwać własnych dróg rozwiązań palących nasze miasto problemów powinny z większą uwagą podchodzić do pomysłów mieszkańców, udzielając im koniecznego wsparcia.

Wideo o rabatach:

Bardzo chcielibyśmy, aby w Parku Lotników Polskich było jak najwięcej inicjatyw obywatelskich, które tak jak na os. Dywizjonu 303 zakończą się tak ogromnym sukcesem!

Written by Redaktor