Lipiec 1, 2016 Aktualności Brak komentarzy

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema Park Lotników Polskich” Fundacja Rozwoju Parku Lotników Polskich wnioskuje o wykupienie kilku prywatnych działek po cenach rynkowych od obecnych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. A następnie po ich wykupieniu o włączenie terenu byłych ogródków działkowych przy ul. Lema do Parku Lotników Polskich, co pozwoli powiększyć teren parku o obszar porównywalny z zabranym pod budowę hali widowiskowo-sportowej czy oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej „Ogród Doświadczeń” który nie jest terenem ogólnodostępnym.

Wnioskuje się o uwzględnienie poniższych uwag w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego „Stare Czyżyny”:

  1. Na terenie ZP.1 proponuje się możliwość utworzenia pawilonu wielkofuncyjnego do 250 m2 który będzie zawierał m.in. toalety, kawiarnie, prysznice, sale warsztatową
  2. Na terenie ZP.2, ZP.5 proponuje się możliwość instalowania małej architektury niezbędnej doorganizowania wydarzeń dla mieszkańców takich jak scena, ekran do kina letniego itp.
  3. Na terenie zabudowy usługowej U.2, U.3, U.6, U.7, U.8, wnioskuje się o współczynnik terenu czynnie bilogicznego na poziomie 70% tak aby tereny w sąsiedztwie parku były terenami zielonymi a zabudowa pierzejowa nie wyższa niż do 12 m znajdowała się zaraz przy pasie drogowym

Written by Redaktor